“Stephan ble ferdig utdannet ved Universitetet i Århus, i 2015. Siden har han jobbet i poliklinikk og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling med å utrede, diagnostisere og behandle unge voksne mennesker med et bredt spekter av psykiske utfordringer. Han har samlet erfaring i behandling av rus- og avhengighetslidelser, panikk- og sosial angst, traumer og stemningslidelser. Og i å hjelpe med ulike vansker og livssituasjoner, for eksempel stresshåndtering, ensomhet, søvnvansker, lav selvfølelse, negative tanker og emosjonsregulering.

Stephan er fascinert av tilknytnings- og utviklingspsykologi samt nevrobiologi. Spesifikt i hvordan våre tidligere opplevelser har påvirket hjernens alarm- og reguleringssystem, og kan spille seg ut i nåværende relasjoner. Jeg har stor tro på at nysgjerrig utforskning og bevisstgjøring av hvordan dette kan påvirke tanker og følelser, kan hjelpe med å styrke vår kapasitet til selvregulering og dermed å skape et sunnere, og lykkeligere forhold, til oss selv, og de rundt oss. Jeg er også opptatt av sammenheng mellom fysisk og psykisk helse, og hva friluftslivet kan påvirke bedrings-prosessen.

Stephan har en integrativ tilnærming til behandling, og skreddersyr behandlingen etter pasientens utfordringer, og individuelle behov. Han har erfaring med kognitiv terapi, mentaliseringsbasert terapi, og traumesensitiv behandling. Han liker å jobbe ut fra et mindfullness basert kognitiv perspektiv, som betyr at vi i samtaler vil jobbe med å utforske sammenhengen mellom tanker, følelser og hvordan du handler i ulike situasjoner. Og gjennom utvikling av en oppmerksom tilstedeværende indre holdning, ovenfor dette, prøver å endre grunnleggende leveregler.

Stephan synes det er viktig å skape et trygt rom for utforskning og vekst, gjennom oppmerksomt nærvær, være åpen og formidle ro. Han er opptatt av samarbeid, og at pasienter opplever terapien som nyttig. Stephan er fleksibel og ønsker å holde en åpen dialog for å finne gode løsninger sammen med deg. 

Språk: Norsk, Tysk, Engelsk

Stephan

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier