Sidrah har flere års erfaring innen psykisk helsevern, blant annet med voksenpsykiatri ved DPS og barne- og ungdomspsykiatri ved BUP. Hun har bred kompetanse med utredning/kartlegging, både av psykiske lidelser og nevropsykologiske vansker som ADHD. Videre har hun erfaring fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) og barnevern. Hun har arbeidet med et vidt spekter av psykiske lidelser, blant annet spiseforstyrrelser, traume, depresjon og angst. Sidrah er også leder/koordinator for manuell evidensbasert behandling (e-mestring) for depressive og angst lidelser, ved en offentlig psykiatrisk klinikk. Hun har således mye erfaring med video som kommunikasjonsplattform. Sidrah har tilleggsutdanning innen affektbevissthet, kognitiv atferdsterapi og traumefokusert kognitiv atferdsterapi. I hovedsak bruker Sidrah en eklektisk tilnærming som betyr at terapien er tilpasset den enkeltes behov. Hun er opptatt av å lytte til dine behov og gi konkrete metoder/verktøy som kan hjelpe i hverdagen.Hun søker å bygge en god relasjon, lytte til dine behov og skape et trygt rom for å dele det som er vanskelig. Hennes autorisasjon og erfaring er fra Norge. Hun kommer fra en spennende kulturbakgrunn (norsk-pakistansk). Sidrah har således en unik erfaring med kulturforskjeller og psykiske utfordringer som kan oppstå som følge av dette. Mange av pasientene hennes opplever denne erfaringen som et godt utgangspunkt for behandling og forståelse.

Sidrah snakker flytende norsk og urdu/punjabi, i tillegg til engelsk.

Bestill time

Link til videorom

Sidrah Mukhtar

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier