Rune ble utdannet psykolog i 1986. Han har arbeidet i forskjellige roller både i offentlig og privat virksomhet i inn og utland. Han har bred erfaring med psykisk helse hos barn og foreldre, i tillegg til de fleste voksenpsykiatriske problemstillinger. Rune har også arbeidet som coach og veileder. Videre har han holdt mye foredrag innen ulike tema som berører samarbeid, konflikthåndtering, ledelse og personlig utvikling. Videre kan han mye om sakkyndighetsarbeid for domstolene i saker som omfatter barneloven og barnevernloven, hvor han har flere års erfaring.I sitt arbeid som behandler integrerer han forskjellige metoder alt etter hvilke problemstillinger som er aktuelle og klientens egne ønsker.

Rune møter klienter både som ønsker å redusere psykisk belastning og stress, men også klienter som mer er opptatt av personlig utvikling, som for eksempel å endre egne tanke- og følelsesmessige mønster eller forsoning og frigjøring overfor sentrale relasjoner man har eller har hatt tidligere i livet. 

Rune har også inkludert i sine metoder forskjellige tilnærminger som energipsykologi, en form for psykologisk akupunktur, samt en mindfulness-inspirert tankegang og metode. Dette tilbyr han til de klienter som ønsker det.

Rune behersker norsk, svensk og engelsk. 

Link til videorom

Bestill time

Rune Hagen

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.