Oda var ferdig utdannet psykolog i 2013 ved universitetet i Aalborg. Hun har etter dette arbeidet i spesialisthelsetjenesten for voksne (DPS) og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Her har hun også vært tilknyttet rusmestringsenheten i fengsel, samt videregående skole. Hun har arbeidet med et vidt spekter av psykiske lidelser, herunder depresjon, angst, traumer, stress, avhengighet og rusmisbruk. I tillegg har hun erfaring med psykoedukasjonsgrupper for personer med bipolar affektiv lidelse. Oda er opptatt av å etablere en trygg og god relasjon med alle sine pasienter, og tilpasser behandlingsmetode/intervensjon til hver enkelt pasient.

Link til videorom

Bestill time

Oda Risan Fischaa

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier