Markku er spesialist i klinisk voksenpsykologi, har en doktorgrad og har omfattende erfaring og kunnskap i hypnoterapi, hvor han har bestått utallige kurs i tillegg til å undervise selv i både Finland og Norge. Dette i regi av NFKEH (Norsk Forening for Klinisk Evidensbasert Hypnose). Videre har Markku mye erfaring med traumeterapi og EMDR (Eyemovement and Desensitization and Reprocessing), en anerkjent og etablert psykoterapeutisk behandlingsmetode, som benyttes for tidligere traumer, angst, depresjon og vedvarende sorgreaksjoner. Markku driver hovedsakelig med gruppeterapi, som er en effektiv måte å arbeide med psykologiske vansker på. Forskning viser at gruppeterapi er vel så effektiv som individualterapi og har i tillegg noen unike fordeler. Gjennom å dele, lytte og forholde seg til de andre i gruppen kan man forstå seg selv og andre bedre. Gruppeterapi handler om å møte andre i samme situasjon. Mange kjenner på mindre isolasjon og stigma ved å se at andre sliter med de samme plagene, og kanskje vil du oppleve at mange av de tingene du strever med kanskje ikke er så unormale likevel. I de første møtene blir deltagerne kjent med hverandre og kognitive løsningsorienterte metoder blir presentert. Etter dette lages det tydelige mål. Gruppestørrelse er 6-10 deltakere. Hver gruppetime varer ofte rundt to timer. Alle deltakere i gruppen har taushetsplikt og du skal føle deg trygg på at den informasjonen du deler forblir innad i gruppen.

Markku snakker norsk og finsk.

Markku Karma

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.