Maria har mye erfaring innenfor behandling av utmattelse/ utbrenthet, depresjon og angst, stressmestring og smertemestring, i tillegg til å ha jobbet med de aller fleste psykiske helseutfordringer hos voksne. Maria har fokus på personlig utvikling og er flink til å motivere og engasjere pasientene sine. Hun er også interessert i idrettspsykologi. 

I jobben sin vil Maria bidra med sin kompetanse og sitt engasjement for å hjelpe pasientene til å oppnå bedring og øke livskvalitet. Hun er opptatt av å skape en trygg og tillitsfull relasjon med pasientene og å arbeide aktivt for å finne de mest effektive behandlingsmetodene. 

Maria snakker flytende norsk og engelsk, i tillegg til polsk som er hennes morsmål. 

Bestill time

Link til videorom

Maria Regina Orzechowska

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier