Julie ble autorisert psykolog i 2021.

Julie er sertifisert metakognitiv terapeut og jobber hovedsakelig med Metakognetiv terapi (MCT). Dette er en svært effektiv behandlingsmetode hvor målet er å endre/stoppe mekanismen bak de fleste psykiske plager: Over-tenking, grubling, bekymringer og tankekjør. 

Julie jobber hovedsakelig med depresjon, angst, utbrenthet, stressrelaterte plager og traumer. 

I tillegg har Julie erfaring med Kognitiv atferds terapi (CBT), motiverende intervju (MI) og emosjonsfokusert familie veiledning (EFT). 

I tillegg er hun erfaring med familieveiledning og har undervist om barns psykologiske utvikling på Universitetet i sør-øst Norge (USN). Hun er opptatt av at alle skal få tilbud om effektiv og god behandling tilpasset deres behov. 

Julie snakker flytende norsk og engelsk

Bestill time

Link til videorom

Julie Melsom

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier