Julie ble nylig autorisert psykolog. Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun arbeidet med et vidt spekter av psykiske lidelser, blant annet vansker relatert til traumer, depresjon, relasjoner, angst og kulturelle utfordringer. Hun har i tillegg erfaring med foreldreveiledning om temaer knyttet de mange utfordringene i rollen som forelder. Tidligere har hun også arbeidet med tilrettelegging for barn med ADHD, autisme, språk- og relasjonsvansker. Julie har også undervist om barns psykologiske utvikling på Universitetet i sør-øst Norge (USN).Julie er opptatt av at alle skal få tilbud om effektiv og god behandling tilpasset deres behov. Ved hjelp av emosjonsfokusert og kognitiv atferdsterapi, har hun fokus på å utvikle gode mestringsstrategier ved hjelp av tilpassede og forskningsbaserte teknikker.

Julie snakker flytende norsk og engelsk

Bestill time

Link til videorom

Julie Melsom

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier