Jeg ble ferdig utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2020, og har erfaring med arbeid med barn og ungdom fra spesialisthelsetjenesten, samt individualterapi med voksne. Jeg jobber med et bredt spekter av psykiske vansker, og er opptatt av at akkurat som vi alle har en fysisk helse,
har vi alle også en psykisk helse. Det er normalt å ha behov for noen å snakke med i perioder når vi opplever vanskelige livssituasjoner, forandring og overganger, eller rett og slett føler at vi står fast.
Når du kommer til en time hos meg, vil jeg møte deg med empati, åpenhet og varme. Jeg er opptatt av at terapi er et samarbeidsprosjekt, og at vi sammen skal finne ut av hva som er viktig for deg og hvordan du kan nå målene dine. Jeg jobber hovedsakelig ut fra et kognitivt perspektiv, som betyr at vi i terapien vil utforske forholdet mellom tanker, følelser og hvordan du handler i situasjoner i livet ditt. Samtidig skreddersyr jeg alltid behandlingen til hver enkelt, og bruker ulike behandlingsmetoder når de er aktuelle. Jeg har blant annet stor tro på mindfulness som et verktøy for en mer robust psykisk helse og høyere livskvalitet gjennom økt tilstedeværelse. I tråd med dette er det viktig for meg at menneskene jeg jobber med opplever hver terapitime som nyttig. Jeg er derfor opptatt av å holde en åpen dialog for å være sikker på at temaene vi snakker om er relevante og at arbeidsmåten oppleves som god for deg.

Språk: Norsk og engelsk.

Link til videorom

Bestill time

Johanne Sivertsen

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier