Guro har jobbet med karriereveiledning av mennesker som er i ulike omstillinger, livsfaser og aldre i over 10 år. Hun ble uteksaminert fra NTNU i 2006 og har en master i arbeids- og organisasjonspsykologi, med fordypning i personlighetspsykologi. Guro har erfaring med blant annet rekruttering, studentrådgiver og som kursleder ved mestring- og motivasjonskurs for NAV. Hun har masse kunnskap om utdanningssystemet og det norske arbeidsmarkedet. Hun veileder innen omstillingsprosesser, utdanningsvalg, CV- og søknadsskriving, rekrutteringsprosesser og intervjuforberedelser. Vår yrkeskarriere styres av flere valg og omstendigheter. Hun er interessert i hvordan erfaringer, livssituasjon og selvoppfatning påvirker oss i utdanning og arbeidsliv. I overganger blir vi ofte mer sårbare, og kan ha nytte av veiledning for å se nye muligheter. Hun søker å være en samtalepartner som bidrar til at du styrker troen på din evne til å mestre utdanning og arbeid. Hun tilbyr også konkret rådgivning innen utdanningsvalg og jobbsøking. Karriereveiledning passer for alle! Både de som skal velge utdanning for første gang, eller de som trenger omskolering på grunn av sykdom, arbeidsledighet eller andre forandringer i livet. Som karriereveileder er målet hennes å få belyst mulighetene dine, og at dere sammen diskuterer strategier og løsninger som kan bringe deg nærmere dine mål.

Guro snakker norsk og engelsk.

Guro Johansen

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier