Fremtiden kan ikke være digital!

Er den digital så har vi ingen fremtid. Mennesket er ikke digitalt, det er humant

Fremtiden må være human hvis vi skal ha en fremtid som mennesker, og teknologien kan bare ha en nyttig funksjon hvis den bidrar til vår utvikling, og ikke skaper degenerering og tilintetgjørelse. Den bør brukes til gode verktøy og løsninger, og ikke til negativ avhengighet, dop og livs- og tidsmisbruk.

Teknologien bør gi nyttige tillegg til livet – ikke erstatninger for å leve.

Vi vokser eller visner, alltid – det finnes ingen mellomtilstand!

Vi er alltid i utvikling. Alt som lever vokser eller visner, alltid. Mennesker og dyr. Planter og miljø. Forhold og arbeidsmiljø. Alle. Alt. Alltid. Det finnes ingen mellomtilstand – stagnasjon eksisterer ikke i naturen.

For at vi skal utvikle oss riktig må systemene i kroppen samarbeide. Et livsviktig system er kommunikasjonen mellom kroppen og hjernen. Kroppen sender signaler til hjernen om hva som foregår, slik at hjernen kan sende riktige signaler tilbake til kroppen, slik at den får gjort det den skal. Det er slik vi utvikler oss og overlever!

Hva skjer når denne prosessen brytes for lenge? Hva skjer når hjernen er så opptatt av teknologi at den ikke får signalene fra kroppen? Svaret er helt åpenbart, og skremmende. Tror vi virkelig at kroppen gjør som den skal, uansett hvilket miljø vi utsetter den for? Tror vi virkelig at vi kan flykte inn i den digitale verden uten at det har konsekvenser for den virkelige verden?

Mental degenerering?

Hva kommer det av at de generasjonene som bruker teknologien mest, også sliter mer og mer psykisk? (Se også De unge slitne). For mange har nemlig teknologien blitt en avhengighet som utvikler de negativt. Negativ avhengighet dyrker frem dårlig psykisk helse. Enten det er alkohol, dop eller teknologidop.

En egenskap med negativ avhengighet er at den er frivillig. Mobilen tvinger deg ikke, flasken tvinger deg ikke, røyken tvinger deg ikke. Du velger det selv!

Et sunt og utviklende psykologisk miljø er avhengig av hjerne & kropp kommunikasjon. Din mentale utvikling er avhengig av kontakt med deg selv. Hva skjer når kommunikasjonen blir forstyrret eller avbrutt for lenge? Hva skjer når man delegerer bort seg selv til teknologien? Blir man sterkere eller svakere?

Hvilken fremtid holder du egentlig i hånden? Nå?

Det begynner å bli internasjonalt kjent at mobilavhengighet skaper psykiske problemer. (Se Mobilavhengighet skaper frykt og angst). Men det virker ikke som om dette har nådd frem til folk, spesielt mange av de som jobber med psykiske lidelser. Det har heller ikke nådd frem til politikere og offentlige instanser.

Folkehelseinstituttet har ingen planer, komiteer på Stortinget svarer ikke når jeg spør. Jeg tviler også på at det finnes noe om dette i partienes programmer. Det brukes store ressurser på arbeide med alkohol, røyk og stoff problemer, men få eller ingen gjør noe med teknologidop.

De fleste vet at noe er galt, hvorfor tar vi det ikke mer alvorlig?

All you need is love

Hva skjer når du har en hyggelig kveld med noen? Du får det godt. Du føler nærhet. Alle trenger nærhet. Nærhet skaper nærhet og øker følelsene for de du er sammen med. Dette er biologisk og nødvendig. Hva skjer når nærheten brytes? Det skaper avstand. Hva gjør avstand med følelser? DE DØR!

Hva skjer når du legger telefonen på bordet mellom dere? Det skaper avstand, men også signaler om at andre er viktigere enn de. Forhold er dynamiske, de vokser eller visner. Hvilken vei går dine relasjoner? Du får ofte som fortjent.

Gode relasjoner er noe man skaper. Hva skjer med fremtiden når forholdene våre visner nå?

Ensomhet har blitt et økende problem. Flykter man inn i noe, så flykter man også bort fra noe. Å leve i den digitale verden, blir en flukt fra den virkelige verden. Ensomhet er prisene mange betaler.

Hva skjer med fremtiden når flere sliter med ensomheten?

Veien videre

Samtidig har vi utviklingen av roboter og kunstig intelligens. Vi blir i praksis mer avhengige av teknologi, mens teknologien blir mindre avhengige av oss. Hva skjer når robotene skjønner at menneskeheten er planetens største problem?

Er vi i ferd med å degradere oss selv til å bli de nye «apene»?

Hva skjer forresten med jobbene? Er det virkelig noen som tror at det finnes jobber som teknologien ikke kan overta, hvis vi tillater det? Vi vet hva vi lever av, men vet vi hva skal vi leve for? Vi risikerer en dag å våkne opp når det er for sent. Og da er det kanskje akkurat det!

Det virker som om vi doper oss så mye ned på teknologidop i nåtiden at vi ikke ser fremtiden. Hvis fremtiden er digital, har vi større problemer enn vi aner omfanget av.

Hva vil vi egentlig? Hva ønsker vi å oppnå?

Vi vil spare tid, effektivisere, gjøre livet lettere, få mer tid til noe annet. Hva er egentlig det? Mer tid på sosiale medier? Å dope oss ned med teknologi? Dyrke ensomheten bak en skjerm?

Vi får kanskje mer tid, men får vi noe bedre liv? Med så mange nye hjelpemidler, hvorfor stresser fortsatt mange seg i senk?

Vi må nå, mer enn noen annen gang i historien, spørre de viktige spørsmål: Hvordan kan vi nå skape et godt liv? Vi kan digitalisere mye, men få tør å spørre hvorfor vi skal det. Og vi må nå, aktiv begynne å designe våre liv basert på hvordan vi er skapt. Bibelens «Gud skapte mennesket i sitt bilde», er mer sant og viktig nå enn noen gang i historien, selv for ikke-religiøse.

Tanken taper

Jeg tenker, mye. Det er en god ting. Jeg tenker mye når jeg reiser, og lar kropp og sinn få fri til å gjøre det de skal. Dette innlegget ble unnfanget på t-banen, og kunne vært langt bedre uten digital forurensing og mobilzombier. Sånt er ikke bare forstyrrende og ensomt, det er rett og slett trist.

Folk må selvfølgelig få gjøre som de vil. Dilemmaet er at vi påvirker hverandre. Går flertallet utfor stupet, så følger ofte resten med. Dette dreier seg om oss alle, om menneskehetens fremtid.

Det er også trist å se foreldre overser barna til fordel for mobilen, at de svikter barna når de forsøker å få nødvendig oppmerksomhet. Snakker vi om omsorgssvikt? Det er ekstra trist når man vet at sviktede barn kan gjøre gale ting som går utover mange!

Hva skjer forøvrig med menneskeheten når den slutter å tenke?

Vi ser det allerede nå, i kommentar/terapifeltene på sosiale medier. Mange tenker mindre og mener mer – og skrivingen virker primitiv. Har det primitive mennesket begynt å få tilbake sin storhetstid?

Fremtiden kan ikke være digital, den må være human! Skap teknologiske løsninger for fremtidens mennesker, ikke tilpass menneskeheten for fremtidens teknologi. Vi må snart begynne å tenke nytt om det nye! Forresten, vi må begynne nå!

Akkurat nå går vi helt frivillig med skjerm for øynene og smil om munnen rett i grøften!

Flere artikler

Psykolog

Sarah Henriksen

Sarah er autorisert psykolog i Norge, og var ferdig utdannet i 2015 ved Eötvös Loránd University. Hun har jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten med å utrede, diagnostisere

Psykolog

Cornelia Moroz

Cornelia har erfaring med behandling av både voksne og barn. Hun har kompetanse med utredning/kartlegging både av psykiske lidelser og nevrologiske vansker som ADHD. Hun

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier