Cornelia har erfaring med behandling av både voksne og barn. Hun har kompetanse med utredning/kartlegging både av psykiske lidelser og nevrologiske vansker som ADHD. Hun har arbeidet med et vidt spekter av psykiske lidelser av ulik art og alvorlighetsgrad. Videre har hun arbeidet mye med endrings – og motivasjonsarbeid, angstlidelser, depresjon, personlighetsforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og traumer. Erfaring med ulike behandlingstilnærminger, herunder psykoterapi, psykoedukasjon, familiearbeid og systemarbeid. Cornelia har også erfaring med å arbeide kultursensitivt med pasienter med minoritetsbakgrunn. 

Cornelia er for tiden i spesialisering i klinisk voksenpsykologi. 

Språk: Norsk, engelsk og polsk.

Link til videorom

Bestill time

Cornelia Moroz

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier