Categories
samtalepartner

Per Anders Nordengen

Per Anders Nordengen er prest, foredragsholder, forfatter og samtaleveileder. Han har lang erfaring med samtaler innenfor sorg, tap, sykdom og kriser. Han har vært ansatt i firmaet Psykologbistand i Oslo og i et konsulentfirma hvor han blant annet jobbet med store nedbemanninger, lederutvikling og omstillinger. Han har også vært personalsjef i reklamebyrået McCann.

Nordengen er utdannet teolog, og arbeidet som prest i mange år både i Norge og Sør-Afrika. Han var prest i en farget menighet i Sør-Afrika fra 1985 til 1987, under noen av de verste årene i apartheids moderne historie.
Tiden i Sør-Afrika og engasjementet mot apartheid har lært Nordengen noe om hva håp, visjoner, drømmer og engasjement kan føre til.

Mange år i kirke og næringsliv har gitt Per Anders Nordengen gode erfaringer for mennesker i ulike livssituasjoner. Han har vært mye brukt i radio og TV, har skrevet flere bøker, samt en rekke artikler i dagspresse og tidsskrifter.

Nordengen underholder og engasjerer, både på kick-off, næringslivsseminarer, konferanser, internmøter og andre arrangementer.
Nordengen bruker hverken Power Point eller manuskript, men gjør hvert enkelt seminar til en unik opplevelse med sin levende fortellerform. Presentasjonene inneholder både humor og alvor.

Bestill time

Link til videorom

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier