Categories
Psykologspesialist

Hilde Sølna

Hilde er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi, utdannet ved Universitetet i Tromsø. Hun har jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser hos barn, unge og voksne. Hun har erfaring med behandlingstilnærminger som Kognitiv Terapi, Emosjonsfokusert Terapi, Aksept- og Forpliktelsesterapi og Eksponeringsterapi ved ulike angsttilstander.

I tillegg har hun en bachelorgrad i Helsepsykologi fra Universitetet i Oslo. Gjennom denne har hun tilegnet seg kompetanse på hvordan fysisk-, psykisk- og seksuell helse, spiller inn på hverandre og påvirker hvordan vi har det. Hun har særlig erfaring med stress- og smerterelaterte plager, samt utfordringer knyttet til seksualitet og samliv.

Hilde er engasjert i faget sitt og kan hjelpe med mange ulike problemstillinger. Tilnærmingsmetode og behandling skreddersys den enkeltes ønsker og behov.

Hun er opptatt av at hjelpen skal være nyttig og logisk for mottaker. Hun tar imot alle tilbakemeldinger med takk, for å sikre at den enkelte får best utbytte av sine samtaler.

Hilde snakker godt norsk og engelsk.  

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykologspesialist

Sidrah Mukhtar

Sidrah har flere års erfaring innen psykisk helsevern, blant annet med voksenpsykiatri ved DPS og barne- og ungdomspsykiatri ved BUP. Hun har bred kompetanse med utredning/kartlegging, både av psykiske lidelser og nevropsykologiske vansker som ADHD. Videre har hun erfaring fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) og barnevern. Hun har arbeidet med et vidt spekter av psykiske lidelser, blant annet spiseforstyrrelser, traume, depresjon og angst. Sidrah er også leder/koordinator for manuell evidensbasert behandling (e-mestring) for depressive og angst lidelser, ved en offentlig psykiatrisk klinikk. Hun har således mye erfaring med video som kommunikasjonsplattform. Sidrah har tilleggsutdanning innen affektbevissthet, kognitiv atferdsterapi og traumefokusert kognitiv atferdsterapi. I hovedsak bruker Sidrah en eklektisk tilnærming som betyr at terapien er tilpasset den enkeltes behov. Hun er opptatt av å lytte til dine behov og gi konkrete metoder/verktøy som kan hjelpe i hverdagen.Hun søker å bygge en god relasjon, lytte til dine behov og skape et trygt rom for å dele det som er vanskelig. Hennes autorisasjon og erfaring er fra Norge. Hun kommer fra en spennende kulturbakgrunn (norsk-pakistansk). Sidrah har således en unik erfaring med kulturforskjeller og psykiske utfordringer som kan oppstå som følge av dette. Mange av pasientene hennes opplever denne erfaringen som et godt utgangspunkt for behandling og forståelse.

Sidrah snakker flytende norsk og urdu/punjabi, i tillegg til engelsk.

Bestill time

Link til videorom

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier