Categories
Psykolog

Tuva Røskar

Tuva er utdannet psykolog fra NTNU (2019), og har erfaring med samtaleterapi for barn, ungdom, voksne, familier og par. Hun skrev hovedoppgave om seksualitet og trygg kommunikasjon i parforhold.

Tuva er spesielt interessert i hvordan våre tidlige tilknytningsmønstre spiller seg ut i aktuelle relasjoner, og hvordan vi gjennom å bevisstgjøre oss disse kan skape sunnere, sannere og lykkeligere forhold, til oss selv, venner, familie, kjæreste, kolleger og samfunn. Hun har bred erfaring fra arbeid med traumer, og har stor forståelse for hvordan små og store hendelser fra fortiden kan påvirke hvordan vi lever ut nåtiden. Hun jobber med bevisstgjøring av følelser, og hvordan vi kan møte og uttrykke disse på en god måte fremfor å forsøke å unngå dem.

Tuva er utdannet yogalærer og har undervist både yoga og meditasjon siden 2013. Gjennom arbeid som psykolog og som retreatfasilitator har hun årevis med erfaring i å holde et trygt rom for selvutforskning og personlig vekst. Hun tror at vi ved å kjenne oss selv godt, kan vi også bedre navigere oss gjennom livets gleder og sorger, utfordringer og feiringer.

Med sitt helhetlige syn på helse og sitt åpne sinn søker hun å finne gode løsninger sammen med deg, slik at vi kan skape varige endringer så du kan få det bedre både fysisk, mentalt, emosjonelt og sosialt. 

Tuva snakker norsk, engelsk og spansk.

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

Julie Melsom

Julie ble autorisert psykolog i 2021.

Julie er sertifisert metakognitiv terapeut og jobber hovedsakelig med Metakognetiv terapi (MCT). Dette er en svært effektiv behandlingsmetode hvor målet er å endre/stoppe mekanismen bak de fleste psykiske plager: Over-tenking, grubling, bekymringer og tankekjør. 

Julie jobber hovedsakelig med depresjon, angst, utbrenthet, stressrelaterte plager og traumer. 

I tillegg har Julie erfaring med Kognitiv atferds terapi (CBT), motiverende intervju (MI) og emosjonsfokusert familie veiledning (EFT). 

I tillegg er hun erfaring med familieveiledning og har undervist om barns psykologiske utvikling på Universitetet i sør-øst Norge (USN). Hun er opptatt av at alle skal få tilbud om effektiv og god behandling tilpasset deres behov. 

Julie snakker flytende norsk og engelsk

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

Silje Nylund

Silje har flere års erfaring med behandling av både voksne og barn, innenfor områdene angst, depresjon, traumer, overveldende stress og bekymring, konsentrasjonsvansker, problematikk knyttet til skyld og skam, identitet og selvutvikling. Silje er god til å tilpasse verktøy og behandlingsmetode til den aktuelle pasient og er veldig løsningsorientert. Hun er opptatt av å bygge en god og trygg relasjon hvor du som pasient kan få dele dine tanker og følelser.

Silje snakker norsk og engelsk.

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

Anne Helene Trippestad Hasvik

Anne Helene har over 30 års erfaring som psykolog. Hun har jobbet i spesialisthelsetjenesten, PPT/pedagogisk psykologisk tjeneste i skoler, barnevern, barne-og ungdomspsykiatri, samt privatpraksis med voksne gjennom mange år.Hun har erfaring fra de fleste psykiske lidelser og har særlig mye erfaring med utredning og diagnostisering av angst, depresjon, bipolare lidelser og psykoser. Anne Helene tilpasser tilnærming og behandling ut ifra problemstillingen og benytter seg av kognitiv terapi og psykodynamisk terapi. Anne Helene har et åpent sinn og med sin lange erfaring klarer hun å hjelpe veldig mange til å føle seg bedre.

Anne Helene snakker norsk og engelsk.

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

Maria Regina Orzechowska

Maria har mye erfaring innenfor behandling av utmattelse/ utbrenthet, depresjon og angst, stressmestring og smertemestring, i tillegg til å ha jobbet med de aller fleste psykiske helseutfordringer hos voksne. Maria har fokus på personlig utvikling og er flink til å motivere og engasjere pasientene sine. Hun er også interessert i idrettspsykologi. 

I jobben sin vil Maria bidra med sin kompetanse og sitt engasjement for å hjelpe pasientene til å oppnå bedring og øke livskvalitet. Hun er opptatt av å skape en trygg og tillitsfull relasjon med pasientene og å arbeide aktivt for å finne de mest effektive behandlingsmetodene. 

Maria snakker flytende norsk og engelsk, i tillegg til polsk som er hennes morsmål. 

Bestill time

Link til videorom

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier