Categories
Psykolog

Sunbl Younis

Sunbl var ferdig utdannet psykolog i 2016 og har jobbet som psykolog ved BUP, PP-tjenesten, skole- og kommunehelsetjenesten.  

Hun har kompetanse innenfor arbeid med barn og unge voksne og har jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser, særlig depresjon- og angstproblematikk. Hun er god på å hjelpe mennesker som opplever traumer eller akutte kriser i livet.   

Hun liker å jobbe med å finne ens egne styrker og mestringsstrategier for en positiv endring gjennom å sette konkrete mål. Hun har en behagelig framtreden og er flink til å bygge relasjoner, skape tillit og motivere den enkelte for å nå sine mål. Sunbl er under spesialisering ved Institutt for aktiv psykoterapi i fagfeltet barne- og ungdomspsykologi.

Hun snakker flytende norsk, engelsk, urdu og punjabi. 

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Ellisiv Lindanger

Utdannet psykolog ved UiB 2018 og har etter utdanning jobbet på poliklinikk for voksne ved DPS. 

Også erfaring fra KoRus og tidligere Bergensklinikkene. 

Hun har tatt videreutdannelse innen mentaliseringsbasert terapi (MBT) som individual- og gruppeterapeut og har lang erfaring og interesse for mentaliseringsfeltet. Hun er opptatt av klienters indre motivasjon som drivkraft for endringsprosessen og mener at klientens egne målsettinger og ønsker i behandling har en sentral rolle. Hun er opptatt av å skreddersy terapeutiske metoder etter aktuell problemstilling, klientens mål og personlige preferanser. Noen har behov for emosjonsfokuserte tilnærminger, noen har behov for kognitiv tilnærming og andre behov for en kombinasjon. 

Mentalisering er grunnleggende for selvfølelse, selvforståelse, regulering av følelser og håndtering av relasjoner til andre mennesker, og er er viktig grunnlag for psykisk helse og vekst. 

Hun startet i 2021 instagramkontoen @normalpsykologi med fokus på helseinformasjon og råd for psykisk helse. 

Tilbyr samtaler på norsk og engelsk. 

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Maria Østhassel

Maria er vår nye kjendispsykolog kjent fra @psyktdeg på Instagram og TikTok.

Maria var ferdig utdannet psykolog i 2016. Hun har jobbet som psykolog ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus, og som kommunepsykolog i Farsund.

Hun har bred kompetanse og erfaring innenfor de ulike terapeutiske retningene, som emosjonsfokusert terapi, kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og psykodynamisk terapi. Hun kan hjelpe deg med å komme til kjernen i dine utfordringer, bearbeide vanskelige erfaringer og å utvikle gode mestringsstrategier ved hjelp av forskningsbaserte teknikker.

Maria har gitt ut en bestselgende bok, «Psykt Deg – hva er det egentlig som foregår på innsida?». Hun er en populær foredragsholder og har vunnet psykologforeningens formidlingspris for sitt arbeid på sosiale medier igjennom profilen @psyktdeg på Instagram. Hun er også aktiv på Tiktok og Facebook, og er en kjent profil i media. Hun har flere spennende prosjekter gående for å fremme psykisk helse blant ungdom og voksne.

Maria snakker flytende norsk og engelsk.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Lise Zimmer Brodahl

Lise er autorisert psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo, og har lang erfaring med de fleste psykiske lidelser, blant annet konflikthåndtering, kommunikasjon, selvfølelse, eksistensielle spørsmål, veivalg, sorg, for å nevne noe. Lise er engasjert, nysgjerrig og er god til å sette seg inn i de ulike problemstillingene. Hun er opptatt av å hele tiden ha et overordnet bilde og ha en helhetlig tilnærming, hvor pasienten sine tidligere belastninger og opplevelser tas i betraktning. Kropp og psyke utgjør en helhet og forstås utifra dette perspektivet. Lise er opptatt av at pasienten selv er delaktig og ser stor verdi i bruken av for eksempel selvhjelpsverktøy. På den måten blir pasienten mer aktiv i sin egen behandling. Lise har også erfaring fra Mediyoga / medisinsk yoga og har jobbet som sertifisert instruktør innen dette. 
Hun snakker flytende norsk og engelsk, samt fransk. 

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Shoaib Khan

Shoaib er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og har erfaring fra både kommunehelsesektoren og spesialisthelsetjenesten, deriblant klinisk pasientarbeid, gruppebehandling og forebyggende arbeid, samt utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser. Shoaib har tidligere også studert tradisjonell kinesisk medisin og jobbet 17 år innen rusomsorgen. Den erfaringen tar han med seg som psykolog ved å tenke holistisk, hvor han også er opptatt av å ikke bare fokusere på det somatiske eller det psykiske, men de sosiale faktorene og konteksten folk lever i. Alle har en psykisk helse, og det er ofte en forklaring på hvorfor folk ender opp med psykiske vansker.

Shoaib har et åpent sinn, er en god lytter og ønsker og få frem styrken som folk har iboende. Hans mål er å tilby et rom der folk kan få utforske sine tanker og følelser og få til et sorteringsarbeid slik at det blir mindre kaotisk i hverdagen og i følelseslivet. Shoaib bruker faglig kunnskap på en folkelig og anvendelig måte slik at man kan komme frem til mer hensiktsmessige strategier for å løse sine problemer. 

Shoaib snakker flytende norsk, engelsk, urdu/punjabi.

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

Hilde Sølna

Hilde er psykolog utdannet ved Universitetet i Tromsø. Hun har jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser både hos barn, unge og voksne. Hun er for tiden i spesialisering i klinisk voksenpsykologi, hvor hun kontinuerlig jobber med å øke sin kompetanse. 

Hun har en bachelorgrad i Helsepsykologi fra Universitetet i Oslo. Hilde er bl.a. opptatt av sammenhengen mellom vår fysiske-, psykiske- og seksuelle helse, samt på hvilke måter dette påvirker hvordan vi har det. Hun har særlig erfaring med stress- og smerterelaterte plager.

Hilde er engasjert i faget sitt og kan hjelpe med mange ulike problemstillinger. Tilnærmingsmetode og behandling skreddersys den enkeltes ønsker og behov. Hun er opptatt av at hjelpen skal være nyttig og logisk for mottaker. Hun tar imot alle tilbakemeldinger med takk, for å sikre at hver enkelt får mest mulig ut av sine samtaler.

Hilde snakker godt norsk og engelsk.  

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

Kent Parling

Kent har lang erfaring som psykolog. Han er interessert i blant annet individets utvikling og hvordan man samspiller med andre. Kent er flink til å se hvor problemet ligger og hva den enkelte har behov for å utvikle seg på. Som han erfarer er det ofte lite som skal til før man ser resultater i egen utvikling. Han hjelper deg med å vurdere din nåværende livssituasjon og hvilke grep man kan ta for å få det litt bedre. Kent har en åpen og vennlig tilnærming og ser frem til å bli kjent med deg. Snakker flytende svensk, norsk og engelsk.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Tuva Røskar

Tuva er utdannet psykolog fra NTNU og har erfaring med terapi for både barn og ungdom, samt voksne, familier og par. Hun skrev hovedoppgave om seksualitet og trygg kommunikasjon i parforhold.

Tuva er spesielt interessert i hvordan våre tidlige traumer og tilknytningsmønstre spiller seg ut i aktuelle relasjoner, og hvordan vi gjennom å bevisstgjøre oss disse kan skape sunnere, sannere og lykkeligere forhold, til oss selv, kjæreste, venner, familie, kolleger og samfunn. Hun jobber også med bevisstgjøring av følelser, og hvordan vi kan møte og uttrykke disse på en god måte. Tuva er utdannet yogalærer og har undervist både yoga og meditasjon siden 2013.

Tuva er en empatisk, åpen og ikke-dømmende lytter, og ønsker å skape et trygt rom for utforskning og vekst. Med sitt helhetlige syn på helse og sitt åpne sinn søker hun å finne gode løsninger sammen med deg, slik at vi kan skape varige endringer så du kan få det bedre både fysisk, mentalt, emosjonelt og sosialt. 

Tuva snakker norsk, engelsk og spansk.

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

Julie Melsom

Julie ble nylig autorisert psykolog. Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun arbeidet med et vidt spekter av psykiske lidelser, blant annet vansker relatert til traumer, depresjon, relasjoner, angst og kulturelle utfordringer. Hun har i tillegg erfaring med foreldreveiledning om temaer knyttet de mange utfordringene i rollen som forelder. Tidligere har hun også arbeidet med tilrettelegging for barn med ADHD, autisme, språk- og relasjonsvansker. Julie har også undervist om barns psykologiske utvikling på Universitetet i sør-øst Norge (USN).Julie er opptatt av at alle skal få tilbud om effektiv og god behandling tilpasset deres behov. Ved hjelp av emosjonsfokusert og kognitiv atferdsterapi, har hun fokus på å utvikle gode mestringsstrategier ved hjelp av tilpassede og forskningsbaserte teknikker.

Julie snakker flytende norsk og engelsk

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

Silje Nylund

Silje har flere års erfaring med behandling av både voksne og barn, innenfor områdene angst, depresjon, traumer, overveldende stress og bekymring, konsentrasjonsvansker, problematikk knyttet til skyld og skam, identitet og selvutvikling. Silje er god til å tilpasse verktøy og behandlingsmetode til den aktuelle pasient og er veldig løsningsorientert. Hun er opptatt av å bygge en god og trygg relasjon hvor du som pasient kan få dele dine tanker og følelser.

Silje snakker norsk og engelsk.

Bestill time

Link til videorom

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier