Categories
Psykolog

Shoaib Khan

Shoaib er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og har erfaring fra både kommunehelsesektoren og spesialisthelsetjenesten, deriblant klinisk pasientarbeid, gruppebehandling og forebyggende arbeid, samt utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser. Shoaib har tidligere også studert tradisjonell kinesisk medisin og jobbet 17 år innen rusomsorgen. Den erfaringen tar han med seg som psykolog ved å tenke holistisk, hvor han også er opptatt av å ikke bare fokusere på det somatiske eller det psykiske, men de sosiale faktorene og konteksten folk lever i. Alle har en psykisk helse, og det er ofte en forklaring på hvorfor folk ender opp med psykiske vansker.

Shoaib har et åpent sinn, er en god lytter og ønsker og få frem styrken som folk har iboende. Hans mål er å tilby et rom der folk kan få utforske sine tanker og følelser og få til et sorteringsarbeid slik at det blir mindre kaotisk i hverdagen og i følelseslivet. Shoaib bruker faglig kunnskap på en folkelig og anvendelig måte slik at man kan komme frem til mer hensiktsmessige strategier for å løse sine problemer. 

Shoaib snakker flytende norsk, engelsk, urdu/punjabi.

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

Hilde Sølna

Hilde er psykolog utdannet ved Universitetet i Tromsø. Hun har jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser både hos barn, unge og voksne. Hun er for tiden i spesialisering i klinisk voksenpsykologi, hvor hun kontinuerlig jobber med å øke sin kompetanse. 

Hun har en bachelorgrad i Helsepsykologi fra Universitetet i Oslo. Hilde er bl.a. opptatt av sammenhengen mellom vår fysiske-, psykiske- og seksuelle helse, samt på hvilke måter dette påvirker hvordan vi har det. Hun har særlig erfaring med stress- og smerterelaterte plager.

Hilde er engasjert i faget sitt og kan hjelpe med mange ulike problemstillinger. Tilnærmingsmetode og behandling skreddersys den enkeltes ønsker og behov. Hun er opptatt av at hjelpen skal være nyttig og logisk for mottaker. Hun tar imot alle tilbakemeldinger med takk, for å sikre at hver enkelt får mest mulig ut av sine samtaler.

Hilde snakker godt norsk og engelsk.  

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

Kent Parling

Kent har lang erfaring som psykolog. Han er interessert i blant annet individets utvikling og hvordan man samspiller med andre. Kent er flink til å se hvor problemet ligger og hva den enkelte har behov for å utvikle seg på. Som han erfarer er det ofte lite som skal til før man ser resultater i egen utvikling. Han hjelper deg med å vurdere din nåværende livssituasjon og hvilke grep man kan ta for å få det litt bedre. Kent har en åpen og vennlig tilnærming og ser frem til å bli kjent med deg.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Rune Hagen

Rune ble utdannet psykolog i 1986. Han har arbeidet i forskjellige roller både i offentlig og privat virksomhet i inn og utland. Han har bred erfaring med psykisk helse hos barn og foreldre, i tillegg til de fleste voksenpsykiatriske problemstillinger. Rune har også arbeidet som coach og veileder. Videre har han holdt mye foredrag innen ulike tema som berører samarbeid, konflikthåndtering, ledelse og personlig utvikling. Videre kan han mye om sakkyndighetsarbeid for domstolene i saker som omfatter barneloven og barnevernloven, hvor han har flere års erfaring.I sitt arbeid som behandler integrerer han forskjellige metoder alt etter hvilke problemstillinger som er aktuelle og klientens egne ønsker.

Rune møter klienter både som ønsker å redusere psykisk belastning og stress, men også klienter som mer er opptatt av personlig utvikling, som for eksempel å endre egne tanke- og følelsesmessige mønster eller forsoning og frigjøring overfor sentrale relasjoner man har eller har hatt tidligere i livet. 

Rune har også inkludert i sine metoder forskjellige tilnærminger som energipsykologi, en form for psykologisk akupunktur, samt en mindfulness-inspirert tankegang og metode. Dette tilbyr han til de klienter som ønsker det.

Rune behersker norsk, svensk og engelsk. 

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Oda Risan Fischaa

Oda var ferdig utdannet psykolog i 2013 ved universitetet i Aalborg. Hun har etter dette arbeidet i spesialisthelsetjenesten for voksne (DPS) og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Her har hun også vært tilknyttet rusmestringsenheten i fengsel, samt videregående skole. Hun har arbeidet med et vidt spekter av psykiske lidelser, herunder depresjon, angst, traumer, stress, avhengighet og rusmisbruk. I tillegg har hun erfaring med psykoedukasjonsgrupper for personer med bipolar affektiv lidelse. Oda er opptatt av å etablere en trygg og god relasjon med alle sine pasienter, og tilpasser behandlingsmetode/intervensjon til hver enkelt pasient.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Tuva Røskar

Tuva er utdannet psykolog fra NTNU og har erfaring med terapi for både barn og ungdom, samt voksne, familier og par. Hun skrev hovedoppgave om seksualitet og trygg kommunikasjon i parforhold.

Tuva er spesielt interessert i hvordan våre tidlige traumer og tilknytningsmønstre spiller seg ut i aktuelle relasjoner, og hvordan vi gjennom å bevisstgjøre oss disse kan skape sunnere, sannere og lykkeligere forhold, til oss selv, kjæreste, venner, familie, kolleger og samfunn. Hun jobber også med bevisstgjøring av følelser, og hvordan vi kan møte og uttrykke disse på en god måte. Tuva er utdannet yogalærer og har undervist både yoga og meditasjon siden 2013.

Tuva er en empatisk, åpen og ikke-dømmende lytter, og ønsker å skape et trygt rom for utforskning og vekst. Med sitt helhetlige syn på helse og sitt åpne sinn søker hun å finne gode løsninger sammen med deg, slik at vi kan skape varige endringer så du kan få det bedre både fysisk, mentalt, emosjonelt og sosialt. 

Tuva snakker norsk, engelsk og spansk.

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

Markku Karma

Markku er spesialist i klinisk voksenpsykologi, har en doktorgrad og har omfattende erfaring og kunnskap i hypnoterapi, hvor han har bestått utallige kurs i tillegg til å undervise selv i både Finland og Norge. Dette i regi av NFKEH (Norsk Forening for Klinisk Evidensbasert Hypnose). Videre har Markku mye erfaring med traumeterapi og EMDR (Eyemovement and Desensitization and Reprocessing), en anerkjent og etablert psykoterapeutisk behandlingsmetode, som benyttes for tidligere traumer, angst, depresjon og vedvarende sorgreaksjoner. Markku driver hovedsakelig med gruppeterapi, som er en effektiv måte å arbeide med psykologiske vansker på. Forskning viser at gruppeterapi er vel så effektiv som individualterapi og har i tillegg noen unike fordeler. Gjennom å dele, lytte og forholde seg til de andre i gruppen kan man forstå seg selv og andre bedre. Gruppeterapi handler om å møte andre i samme situasjon. Mange kjenner på mindre isolasjon og stigma ved å se at andre sliter med de samme plagene, og kanskje vil du oppleve at mange av de tingene du strever med kanskje ikke er så unormale likevel. I de første møtene blir deltagerne kjent med hverandre og kognitive løsningsorienterte metoder blir presentert. Etter dette lages det tydelige mål. Gruppestørrelse er 6-10 deltakere. Hver gruppetime varer ofte rundt to timer. Alle deltakere i gruppen har taushetsplikt og du skal føle deg trygg på at den informasjonen du deler forblir innad i gruppen.

Markku snakker norsk og finsk.

Categories
Psykolog

Julie Melsom

Julie ble nylig autorisert psykolog. Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor hun arbeidet med et vidt spekter av psykiske lidelser, blant annet vansker relatert til traumer, depresjon, relasjoner, angst og kulturelle utfordringer. Hun har i tillegg erfaring med foreldreveiledning om temaer knyttet de mange utfordringene i rollen som forelder. Tidligere har hun også arbeidet med tilrettelegging for barn med ADHD, autisme, språk- og relasjonsvansker. Julie har også undervist om barns psykologiske utvikling på Universitetet i sør-øst Norge (USN).Julie er opptatt av at alle skal få tilbud om effektiv og god behandling tilpasset deres behov. Ved hjelp av emosjonsfokusert og kognitiv atferdsterapi, har hun fokus på å utvikle gode mestringsstrategier ved hjelp av tilpassede og forskningsbaserte teknikker.

Julie snakker flytende norsk og engelsk

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

John Petter Fagerhaug

John Petter har drevet privat praksis som psykolog, konsulent, rådgiver, coach, konfliktløser og foredragsholder i over 20 år. Han har opparbeidet seg verdifull erfaring med mange ulike psykologiske problemstillinger, faglige retninger og metoder. Dette har gjort han i stand til å kunne hjelpe deg på en rekke områder, hvor han stadig tilpasser tilnærming og verktøy etter siste forskning. John Petter er en folkelig og forståelig psykolog, som er fleksibel, praktisk og løsningsorientert. Han benytter seg av samtaleterapi, rådgivning og coaching som tilnærming og behandling, og er levende opptatt av løsninger som faktisk virker. John Petter har også publisert flere artikler, blant annet Psykiske lidelser er ofte normalreaksjoner, De unge slitne, Flukten fra overgrepet, og mannens problemer i Menn er feige. Han har også vært i media på NRK Dagsrevyen om skjermavhengighet, og i oppslag på TV2 med Jeg kan gå naken på t-banen uten at noen ser det. Videre har han skrevet om utbrenthet, som for tiden er et veldig aktuelt tema. Her har han også utviklet et 7 punkts program som behandling; Behandling av utbrenthet. Han har også vært rådgiver for Idol Jr og andre tv-personligheter.

John Petter snakkernorsk og engelsk

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

Silje Nylund

Silje har flere års erfaring med behandling av både voksne og barn, innenfor områdene angst, depresjon, traumer, overveldende stress og bekymring, konsentrasjonsvansker, problematikk knyttet til skyld og skam, identitet og selvutvikling. Silje er god til å tilpasse verktøy og behandlingsmetode til den aktuelle pasient og er veldig løsningsorientert. Hun er opptatt av å bygge en god og trygg relasjon hvor du som pasient kan få dele dine tanker og følelser.

Silje snakker norsk og engelsk.

Bestill time

Link til videorom