Categories
Psykolog

Eva Engelkor

Eva har mange års erfaring med behandling av voksne med et bredt spekter av psykiske lidelser og følelsesmessige problemer.

Hun er opptatt av å bygge en god relasjon der en kan dele ulike opplevelser og følelser, samt fokusere på god mestring og den enkeltes ressurser. Videre synes hun det er viktig å skape en forståelse for hva symptomene handler om i ditt liv. Hvilke livspåkjenninger de er et uttrykk for, og hvordan denne forståelsen kan brukes som en kilde til vekst og utvikling.

Eva har en tilnærming hvor hun veksler mellom flere terapiformer, og hun benytter seg blant annet av kognitiv og psykodynamisk terapi.

Eva snakker norsk.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Johanne Sivertsen

Jeg ble ferdig utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2020, og har erfaring med arbeid med barn og ungdom fra spesialisthelsetjenesten, samt individualterapi med voksne. Jeg jobber med et bredt spekter av psykiske vansker, og er opptatt av at akkurat som vi alle har en fysisk helse,
har vi alle også en psykisk helse. Det er normalt å ha behov for noen å snakke med i perioder når vi opplever vanskelige livssituasjoner, forandring og overganger, eller rett og slett føler at vi står fast.
Når du kommer til en time hos meg, vil jeg møte deg med empati, åpenhet og varme. Jeg er opptatt av at terapi er et samarbeidsprosjekt, og at vi sammen skal finne ut av hva som er viktig for deg og hvordan du kan nå målene dine. Jeg jobber hovedsakelig ut fra et kognitivt perspektiv, som betyr at vi i terapien vil utforske forholdet mellom tanker, følelser og hvordan du handler i situasjoner i livet ditt. Samtidig skreddersyr jeg alltid behandlingen til hver enkelt, og bruker ulike behandlingsmetoder når de er aktuelle. Jeg har blant annet stor tro på mindfulness som et verktøy for en mer robust psykisk helse og høyere livskvalitet gjennom økt tilstedeværelse. I tråd med dette er det viktig for meg at menneskene jeg jobber med opplever hver terapitime som nyttig. Jeg er derfor opptatt av å holde en åpen dialog for å være sikker på at temaene vi snakker om er relevante og at arbeidsmåten oppleves som god for deg.

Språk: Norsk og engelsk.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Sarah R. Thowsen

Relevant arbeidserfaring:

Utdannelse: Psykolog

Uteksaminert: 2019, ELTE, Budapest Ungarn 

Tidligere arbeid: Spesialisthelsetjeneste, klinikk psykisk helsevern for barn og unge, BUP Øyane. Jobbet som miljøterapeut på barne og ungdomsskole før psykiatri. 

Interesseområder innen psykologi:

Jeg liker å jobbe med mindfulness, kognitivt, dynamisk og emosjonsfokusert. 

Tror på holistisk tilnærming i behandling da kropp, psyke og miljøet vi lever i utgjør en helhet. 

Traumeterapi er av spesiell interesse. Det er en krevende, men vakker prosess å bruke erfaringer fra tidligere livshendelser og forvandle dette om til personlig styrke. Gjennom posttraumatisk vekst kan en forstå seg selv bedre, samtidig som en kan bygge sunnere relasjoner til de rundt oss. 

Behandlingsmetoder: I mitt arbeid bruker jeg en eklektisk tilnærming der jeg låner komponenter fra både cbt, eft, metakognitiv-terapi og mindfulness for å skreddersy en behandling som passer akkurat deg. Dette skjer selvfølgelig med pasientens deltagelse da brukermedvirkning er viktig for meg. Jeg kan også tilby traumefokusert kognitiv adferdsterapi (CBT). 

Egenomtale

Jeg ønsker å skape et trygt og utviklingsstøttende rom for pasienten. Det er viktig for meg at pasient blir møtt med åpenhet og nysgjerrighet. Jeg er en tålmodig og god lytter. Gjennom å utforske tanker, følelser, atferdsmønstre og kroppslige symptomer vil jeg sammen med deg, finne ut av hva som skal til for å oppnå endring og utvikling i livet ditt.  

Språk: Norsk, Engelsk, Ungarsk

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Sunbl Younis

Sunbl var ferdig utdannet psykolog i 2016 og har jobbet som psykolog ved BUP, PP-tjenesten, skole- og kommunehelsetjenesten.  

Hun har kompetanse innenfor arbeid med barn og unge voksne og har jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser, særlig depresjon- og angstproblematikk. Hun er god på å hjelpe mennesker som opplever traumer eller akutte kriser i livet.   

Hun liker å jobbe med å finne ens egne styrker og mestringsstrategier for en positiv endring gjennom å sette konkrete mål. Hun har en behagelig framtreden og er flink til å bygge relasjoner, skape tillit og motivere den enkelte for å nå sine mål. Sunbl er under spesialisering ved Institutt for aktiv psykoterapi i fagfeltet barne- og ungdomspsykologi.

Hun snakker flytende norsk, engelsk, urdu og punjabi. 

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Ellisiv Lindanger

Utdannet psykolog ved UiB 2018 og har etter utdanning jobbet på poliklinikk for voksne ved DPS. 

Også erfaring fra KoRus og tidligere Bergensklinikkene. 

Hun har tatt videreutdannelse innen mentaliseringsbasert terapi (MBT) som individual- og gruppeterapeut og har lang erfaring og interesse for mentaliseringsfeltet. Hun er opptatt av klienters indre motivasjon som drivkraft for endringsprosessen og mener at klientens egne målsettinger og ønsker i behandling har en sentral rolle. Hun er opptatt av å skreddersy terapeutiske metoder etter aktuell problemstilling, klientens mål og personlige preferanser. Noen har behov for emosjonsfokuserte tilnærminger, noen har behov for kognitiv tilnærming og andre behov for en kombinasjon. 

Mentalisering er grunnleggende for selvfølelse, selvforståelse, regulering av følelser og håndtering av relasjoner til andre mennesker, og er er viktig grunnlag for psykisk helse og vekst. 

Hun startet i 2021 instagramkontoen @normalpsykologi med fokus på helseinformasjon og råd for psykisk helse. 

Tilbyr samtaler på norsk og engelsk. 

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Maria Østhassel

Maria er vår nye kjendispsykolog kjent fra @psyktdeg på Instagram og TikTok.

Maria var ferdig utdannet psykolog i 2016. Hun har jobbet som psykolog ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus, og som kommunepsykolog i Farsund.

Hun har bred kompetanse og erfaring innenfor de ulike terapeutiske retningene, som emosjonsfokusert terapi, kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og psykodynamisk terapi. Hun kan hjelpe deg med å komme til kjernen i dine utfordringer, bearbeide vanskelige erfaringer og å utvikle gode mestringsstrategier ved hjelp av forskningsbaserte teknikker.

Maria har gitt ut en bestselgende bok, «Psykt Deg – hva er det egentlig som foregår på innsida?». Hun er en populær foredragsholder og har vunnet psykologforeningens formidlingspris for sitt arbeid på sosiale medier igjennom profilen @psyktdeg på Instagram. Hun er også aktiv på Tiktok og Facebook, og er en kjent profil i media. Hun har flere spennende prosjekter gående for å fremme psykisk helse blant ungdom og voksne.

Maria snakker flytende norsk og engelsk.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Lise Zimmer Brodahl

Lise er autorisert psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo, og har lang erfaring med de fleste psykiske lidelser, blant annet konflikthåndtering, kommunikasjon, selvfølelse, eksistensielle spørsmål, veivalg, sorg, for å nevne noe. Lise er engasjert, nysgjerrig og er god til å sette seg inn i de ulike problemstillingene. Hun er opptatt av å hele tiden ha et overordnet bilde og ha en helhetlig tilnærming, hvor pasienten sine tidligere belastninger og opplevelser tas i betraktning. Kropp og psyke utgjør en helhet og forstås utifra dette perspektivet. Lise er opptatt av at pasienten selv er delaktig og ser stor verdi i bruken av for eksempel selvhjelpsverktøy. På den måten blir pasienten mer aktiv i sin egen behandling. Lise har også erfaring fra Mediyoga / medisinsk yoga og har jobbet som sertifisert instruktør innen dette. 
Hun snakker flytende norsk og engelsk, samt fransk. 

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Shoaib Khan

Shoaib er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og har erfaring fra både kommunehelsesektoren og spesialisthelsetjenesten, deriblant klinisk pasientarbeid, gruppebehandling og forebyggende arbeid, samt utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser. Shoaib har tidligere også studert tradisjonell kinesisk medisin og jobbet 17 år innen rusomsorgen. Den erfaringen tar han med seg som psykolog ved å tenke holistisk, hvor han også er opptatt av å ikke bare fokusere på det somatiske eller det psykiske, men de sosiale faktorene og konteksten folk lever i. Alle har en psykisk helse, og det er ofte en forklaring på hvorfor folk ender opp med psykiske vansker.

Shoaib har et åpent sinn, er en god lytter og ønsker og få frem styrken som folk har iboende. Hans mål er å tilby et rom der folk kan få utforske sine tanker og følelser og få til et sorteringsarbeid slik at det blir mindre kaotisk i hverdagen og i følelseslivet. Shoaib bruker faglig kunnskap på en folkelig og anvendelig måte slik at man kan komme frem til mer hensiktsmessige strategier for å løse sine problemer. 

Shoaib snakker flytende norsk, engelsk, urdu/punjabi.

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

Hilde Sølna

Hilde er psykolog utdannet ved Universitetet i Tromsø. Hun har jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser både hos barn, unge og voksne. Hun er for tiden i spesialisering i klinisk voksenpsykologi, hvor hun kontinuerlig jobber med å øke sin kompetanse. 

Hun har en bachelorgrad i Helsepsykologi fra Universitetet i Oslo. Hilde er bl.a. opptatt av sammenhengen mellom vår fysiske-, psykiske- og seksuelle helse, samt på hvilke måter dette påvirker hvordan vi har det. Hun har særlig erfaring med stress- og smerterelaterte plager.

Hilde er engasjert i faget sitt og kan hjelpe med mange ulike problemstillinger. Tilnærmingsmetode og behandling skreddersys den enkeltes ønsker og behov. Hun er opptatt av at hjelpen skal være nyttig og logisk for mottaker. Hun tar imot alle tilbakemeldinger med takk, for å sikre at hver enkelt får mest mulig ut av sine samtaler.

Hilde snakker godt norsk og engelsk.  

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

Kent Parling

Kent har lang erfaring som psykolog. Han er interessert i blant annet individets utvikling og hvordan man samspiller med andre. Kent er flink til å se hvor problemet ligger og hva den enkelte har behov for å utvikle seg på. Som han erfarer er det ofte lite som skal til før man ser resultater i egen utvikling. Han hjelper deg med å vurdere din nåværende livssituasjon og hvilke grep man kan ta for å få det litt bedre. Kent har en åpen og vennlig tilnærming og ser frem til å bli kjent med deg. Snakker flytende svensk, norsk og engelsk.

Link til videorom

Bestill time

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier