Brukervilkår

DENNE TJENESTEN ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET MENT Å BRUKES I AKUTTE MEDINSKE ELLER PSYKISK/PSYKIATRISK NØDSITUASJONER ELLER NØDSTILFELLER. 
HVIS du er i en slik situasjon, anbefaler vi deg på det sterkeste å ringe til det lokale nødnummer eller dra til akuttmottak/legevakt.

Velkommen til ePsyk online helsetjeneste («tjenesten»). Tjenesten er en webbasert helsetjeneste som gjennom video gir deg direkte forbindelse med en autorisert psykolog/lege, prest, coach eller karriereveileder (”konsultasjonen(e)”). Tjenesten tilbys av ePsyk AS (“ePsyk”, “vi”, “oss”) sammen med vårt nettverk av behandlere (“psykologer”, “leger” ). Gjennom tjenesten hjelper vi deg med å komme i kontakt med dem.

Bruksvilkårene («vilkårene«), gir de juridisk bindende vilkårene som gjelder når du bruker tjenesten, uavhengig av hvordan du har fått tilgang og/eller har brukt den, om det er via PC, mobile enheter eller på annen måte. Vennligst husk at vilkårene utgjør en avtale mellom deg og oss, og definerer hvilke rettigheter og hvilket ansvar du har når det gjelder tjenesten.
Det er viktig at du leser og forstår vilkårene. Ved å benytte tjenesten og/eller ved å klikke på en «Bestill time», “Jeg godtar” eller liknende knapp og/eller ved å bruke, installere, gå inn på eller registrere deg i tjenesten eller tjenestens underleverandører bekrefter du at du har lest og forstått vilkårene og alle andre dokumenter det vises til her, inkludert våre retningslinjer for personvern, og at du samtykker til å være bundet av disse avtalene. Din bruk av tjenesten utgjør ditt samtykke til vilkårene. Hvis du ikke godtar eller forstår vilkårene, anbefaler vi deg ikke å bruke, installere, gå inn på eller registrere deg i tjenesten (inkludert enhver programvare eller applikasjon som utgjør en del av tjenesten).

Tjenesten er ment å benyttes til å konsultere psykologer/leger og å få råd og hjelp. Ved bruk av tjenesten samtykker du i at konsultasjoner og vurderinger utføres via fjernkommunikasjon som ePsyk benytter. I forbindelse med bruk av tjenesten, kan psykologen/legen komme til å anse at en nærmere undersøkelse, fysisk og/eller psykologisk kan være nødvendig. I slike tilfeller vil psykologen/legen anbefale deg å ta kontakt med en fysisk lege/fastlege.

Du må være minst atten (18) år gammel for å kunne bruke tjenesten med mindre du har spesifikt samtykke fra foreldre.

Du garanterer at du har rett, myndighet og evne til å godta disse vilkårene og overholde dem, og at du har lest og forstått vilkårene helt og fullt uten nedsatt vurderingsevne på grunn av (men ikke begrenset til) mental lidelse, ruspåvirkning, medisinering eller andre helseproblemer eller noe som kan forringe vurderingsevnen.

Alt innhold som publiseres på hjemmesiden eller som på annen måte publiseres i tjenesten utenfor det som utgjør psykolog/lege konsultasjonen, er ikke ment å skulle erstatte helsehjelp fra en psykolog/lege eller annet helsepersonell. Denne informasjonen bør kun brukes som generell helseinformasjon og ikke ses på som en endelig anbefaling om å utføre en spesiell handling, råd eller behandling.

Ansvar for tjenesten
ePsyk påtar seg intet ansvar for noen form for misbruk av en konto eller noen form for skade som oppstår som følge av slikt misbruk. Du garanterer at du vil bruke tjenesten i overensstemmelse med alle gjeldende lover og forskrifter.

Du godtar å ikke oppgi unøyaktige, misvisende eller uriktige opplysninger i forbindelse med din bruk av tjenesten. Om opplysningene du har gitt oss etter hvert blir unøyaktige, misvisende eller uriktige, skal du straks gi oss beskjed om endringene.

ePsyk forbeholder seg retten til å bestemme hvem som har rett til å bruke tjenesten.

En videokonsultasjon vil ha en varighet på 30 minutter. Du er selv ansvarlig for å være klar til å bruke tjenesten konsultasjonen skal starte. Epsyk tar ingen ansvar for at din internettilkobling eller teknologi som er nødvendig for å bruke tjenesten, fungerer optimalt. Epsyk tar heller ikke ansvar for at din enhet har riktig og oppdatert nettleser (browser). Du har ikke krav på noen refusjoner av gebyret hvis slikt er tilfellet. Hvis du er mer enn 10 minutt for sent vil timen bli kansellert og belastes for i sin helhet. Hvis behandler møter for sent til konsultasjonen eller behandler får vansker med internettforbindelse eller teknologi som er nødvendig for å bruke tjenesten optimalt, har du rett til å få den varighet på konsultasjonen som du har betalt for.

Din tilgang til og bruk av tjenesten er på egen risiko. Du forstår og godtar at tjenesten gjøres tilgjengelig for deg på en «som den er»- og «slik den fremstår»-basis. Hver psykolog/lege i tjenesten er selvstendig næringsdrivende og er selv ansvarlig i enhver henseende for det helsearbeid som utføres. Psykologen/legen står alene som helsepersonell ansvarlig for den helsehjelp som han/hun yter. Brukeren er som følge av dette forpliktet til å holde ePsyk skadesløs for ethvert krav som reises overfor som følge av den av psykologens/legens utførte ytelse.

Vi påtar oss ansvar for avbrudd i tjenesten eller på hjemmesiden som er innenfor vår kontroll og som er innrapportert fra deg umiddelbart uten forsinkelse.

Ikke tillatt bruk
Utnytte tjenesten kommersielt.
Hindre eller forstyrre tjenesten.
Kontakte psykologen/legen gjennom private kanaler som privat mobil nummer.
Utvise sjikanerende, hetsende, diskriminerende eller på annen måte ufin atferd når du bruker tjenesten.
Filme konsultasjoner med psykolog/lege eller på noen måte bidra til å spre slikt materiale.
Utnytte Tjenesten i strid med lovgivning.

Grunnleggende krav til bruker
Du må ha BankID for å opprette konto som gir tilgang til tjenesten.
For å bruke tjenesten må du være fylt 18 år.
Du er ansvarlig for at de opplysningene du selv har oppgitt på din konto i tjenesten til enhver tid er korrekte og oppdaterte.
En brukerkonto er personlig og du er selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjon hemmelig.
For å gjennomføre en videokonsultasjon, må du ha tilgang til internett og tilstrekkelig kapasitet på linjen som overfører kommunikasjon i nettverket. Hvis ikke vil du kunne oppleve dårlig kvalitet på lyd og bilde under videokonsultasjonen, eller at konsultasjon ikke lar seg gjennomføre. Dette kan være underlagt tilleggsgebyrer fra din internett/telefon operatør.

Priser og betaling
Det er gratis å opprette brukerkonto hos ePsyk. Konsultasjoner via tjenesten er underlagt et gebyr. Gebyret vil fra tid til annen kunne endres og gjeldende gebyr vil alltid vises på nettsiden. De ganger kostnader til konsultasjon dekkes av forsikring eller andre avtaler med organisasjon og/eller arbeidsgiver, kan prisen bli lavere, eventuelt kan konsultasjonen bli kostnadsfri. Gjeldende gebyrer belastes deg og betaling forfaller før hver psykolog/lege konsultasjon. Ved å godta disse vilkårene gir du samtykke til at vi belaster deg via de(n) betalingsmåten(e) som er tilgjengelig(e) i tjenesten.

Angrerett
Den ordinære angreretten på 14 dager gjelder ikke for helsetjenester.

Rettigheter til tjenesten
Brukere av tjenesten får ikke noe eierskap til eventuelle immaterielle rettigheter i tjenesten eller innholdet du får tilgang til. Disse vilkårene overdrar kun retten til å bruke tjenesten så lenge disse vilkårene og spesifisert(e) lisens(er) gjelder, og de overdrar ingen rettigheter til eierskap i eller til tjenesten. Alle rettigheter, eierskap, interesser, inkludert uten begrensning enhver opphavsrett, ethvert patent, forretningshemmelighet eller annen immateriell rettighet knyttet til tjenesten, skal forbli ePsyk sin eiendom. Alle tjenester som ytes overfor deg under disse vilkårene, og andre opplysninger eller materiale som utarbeides i forbindelse med utøvelsen av slike tjenester herunder, og alle rettigheter, eierskap og interesser i det forut nevnte, skal tilhøre ePsyk.

Avbestilling
Avbestilling eller flytting av konsultasjonen kan skje kostnadsfritt inntil 48 timer før konsultasjonen skal avholdes. Dersom det er mindre enn 48 timer til konsultasjonen skal avholdes blir timen belastet i sin helhet. For å flytte eller avbestille konsultasjon, send e-post til post@epsyk.no.

Endringer
Av og til vil/kan vi endre vilkårene. Vi anbefaler derfor at du regelmessig sjekker vilkårene. Hvis det gjøres vesentlige forandringer på vilkårene, kommer vi til å opplyse deg om dette og spørre deg om å godkjenne de igjen. Hvis du fortsetter å bruke tjenesten, godtar du enhver slik endring. Dersom du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller våre retningslinjer for personvern, ber vi deg vennligst å kontakte oss på post@epsyk.no.

Kontakt
Har du forespørsler, klager eller av andre grunner ønsker kontakt med ePsyk. Send e-post til post@epsyk.no.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier