Categories
Psykolog

Sarah Henriksen

Sarah er autorisert psykolog i Norge, og var ferdig utdannet i 2015 ved Eötvös Loránd University. Hun har jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten med å utrede, diagnostisere og behandle voksne mennesker med et bredt spekter av psykiske utfordringer. 

Sarah har erfaring med å behandle depressive plager, angst- uro og bekymringer, stressmestring, lav selvfølelse og ensomhet, selvhevdelses- og grensesetting vansker, søvnvansker, traumer, spiseforstyrrelser og relasjonelle utfordringer.

Sarah er opptatt av å hjelpe mennesker med å skape seg et rikt, givende og meningsfylt liv. For å gjøre dette bruker hun evidensbaserte metoder, spesielt nye terapiformer som inkluderer verdibaserte atferdsendringer, mindfulness (aksept- og forpliktelsesterapi, ACT) og intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Hun har en integrativ tilnærming til behandling, og skreddersyr behandlingen etter klientens vansker og behov.

Sarah ønsker å møte sine klienter hvor de er, med fleksibilitet, åpenhet og varme. Hun vil tilpasse behandlingen etter klientens behov og ønsker. 

Språk: Norsk og engelsk.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Cornelia Moroz

Cornelia har erfaring med behandling av både voksne og barn. Hun har kompetanse med utredning/kartlegging både av psykiske lidelser og nevrologiske vansker som ADHD. Hun har arbeidet med et vidt spekter av psykiske lidelser av ulik art og alvorlighetsgrad. Videre har hun arbeidet mye med endrings – og motivasjonsarbeid, angstlidelser, depresjon, personlighetsforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og traumer. Erfaring med ulike behandlingstilnærminger, herunder psykoterapi, psykoedukasjon, familiearbeid og systemarbeid. Cornelia har også erfaring med å arbeide kultursensitivt med pasienter med minoritetsbakgrunn. 

Cornelia er for tiden i spesialisering i klinisk voksenpsykologi. 

Språk: Norsk, engelsk og polsk.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Eva Engelkor

Eva har mange års erfaring med behandling av voksne med et bredt spekter av psykiske lidelser og følelsesmessige problemer.

Hun er opptatt av å bygge en god relasjon der en kan dele ulike opplevelser og følelser, samt fokusere på god mestring og den enkeltes ressurser. Videre synes hun det er viktig å skape en forståelse for hva symptomene handler om i ditt liv. Hvilke livspåkjenninger de er et uttrykk for, og hvordan denne forståelsen kan brukes som en kilde til vekst og utvikling.

Eva har en tilnærming hvor hun veksler mellom flere terapiformer, og hun benytter seg blant annet av kognitiv og psykodynamisk terapi.

Eva snakker norsk.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Sarah R. Thowsen

Relevant arbeidserfaring:

Utdannelse: Psykolog

Uteksaminert: 2019, ELTE, Budapest Ungarn 

Tidligere arbeid: Spesialisthelsetjeneste, klinikk psykisk helsevern for barn og unge, BUP Øyane. Jobbet som miljøterapeut på barne og ungdomsskole før psykiatri. 

Interesseområder innen psykologi:

Jeg liker å jobbe med mindfulness, kognitivt, dynamisk og emosjonsfokusert. 

Tror på holistisk tilnærming i behandling da kropp, psyke og miljøet vi lever i utgjør en helhet. 

Traumeterapi er av spesiell interesse. Det er en krevende, men vakker prosess å bruke erfaringer fra tidligere livshendelser og forvandle dette om til personlig styrke. Gjennom posttraumatisk vekst kan en forstå seg selv bedre, samtidig som en kan bygge sunnere relasjoner til de rundt oss. 

Behandlingsmetoder: I mitt arbeid bruker jeg en eklektisk tilnærming der jeg låner komponenter fra både cbt, eft, metakognitiv-terapi og mindfulness for å skreddersy en behandling som passer akkurat deg. Dette skjer selvfølgelig med pasientens deltagelse da brukermedvirkning er viktig for meg. Jeg kan også tilby traumefokusert kognitiv adferdsterapi (CBT). 

Egenomtale

Jeg ønsker å skape et trygt og utviklingsstøttende rom for pasienten. Det er viktig for meg at pasient blir møtt med åpenhet og nysgjerrighet. Jeg er en tålmodig og god lytter. Gjennom å utforske tanker, følelser, atferdsmønstre og kroppslige symptomer vil jeg sammen med deg, finne ut av hva som skal til for å oppnå endring og utvikling i livet ditt.  

Språk: Norsk, Engelsk, Ungarsk

Link til videorom

Bestill time

Categories
Karriereveileder

Odd Sigurd Dahle

Odd Sigurd er utdannet barnevernspedagog og har videreutdanning i coaching og relasjonsledelse. Han har i over 20 år jobbet med mennesker i ulike livsfaser. De siste 11 årene har han arbeidet som jobb og markedsveileder i attføringsbransjen og som jobbspesialist i NAV. Odd Sigurd har drevet mye med karriereveiledning og har hjulpet mange mennesker inn i arbeidslivet som grunnet psykiske/fysiske utfordringer ikke selv klarte å skaffe seg en jobb. Han har god kunnskap om arbeidsmarkedet og utdanningssystemet og har også holdt jobbsøkerkurs og kurs i motivasjon og endringsprosesser. Grunnet sin lange erfaring i attføringsbransjen og NAV kjenner han NAV systemet godt og kan også være en god rådgiver i forhold til det.

Odd Sigurd bruker coachende virkemidler og har sin spesialitet i å motivere folk til å se nye muligheter og hjelpe dem til å anerkjenne egne ressurser. Han har i mange år sett hvor viktig det er med en god samtalepartner når man står litt fast, og at det kan være til god hjelp for å finne ut hva man vil og hva man skal gjøre. Han tilbyr også konkret rådgivning innen utdanningsvalg samt hjelp til alt i jobbsøkerprosessen, CV søknad og intervjutrening. 

Karriereveiledning passer for alle som ønsker nye utfordringer både de som skal velge utdanning for første gang, eller de som trenger omskolering på grunn av sykdom, arbeidsledighet eller andre forandringer i livet. Som karriereveileder ønsker Odd Sigurd å være en god samtalepartner og støtte for deg som ønsker å utforske muligheter i arbeidslivet eller innen utdanningssystemet, og som trenger hjelp til å finne ut hva du vil. Sammen kan vi diskutere strategier og løsninger som kan bringe deg nærmere dine mål.

Odd Sigurd snakker norsk og engelsk

Link til videorom

Bestill time

Categories
Kognitiv terapeut

Marielle N Hansen

Marielle har jobbet som kognitiv samtaleterapeut siden 2016 – både med ungdom, men også voksne og par. Hun har jobbet mye med temaer relatert til traumer, stress, angst og depresjon. Videre har hun ulik erfaring med barn og unge; som blant annet støttegruppe for barn i utsatte familier og samtalegrupper for tenåringer. Hun har tatt studier bak seg innen psykologi som blant annet; sosial- og personlighetspsykologi, traume- tilknytning og samspill, og klinisk barne- og ungdomspsykologi, på Bjørknes høyskole. Hun er også utdannet psykotraumeterapeut på institutt for Traumeterapi i Oslo. Sammen med sin mann er hun også sertifisert kursholder i PREP – samlivskurs.
Marielle har alltid vært opptatt av å lære om menneskets psyke og mentale helse. Om hvordan psyke og kropp henger sammen, og hvilke tanker og følelser som påvirker hvordan vi behandler oss selv og andre. Hun ønsker å møte mennesket i sin helhet, se mennesket med hele sin historie og jobbe mot klientens mål. I samtalene fokuseres det på å se på de bakenforliggende årsakene til vanskelige tanker og følelser. Ved å komme nærmere dette kan roten oppdages og prosessen starte med å “ta seg selv på alvor” i stedet for å “ta seg sammen”. Hun ønsker å stå ved mennesker som vil utforske dette for å kunne forstå seg selv og sine utfordringer bedre. Marielle setter trygghet og tillit høyt i møte med sine klienter.
Hun snakker flytende norsk og engelsk

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Sunbl Younis

Sunbl var ferdig utdannet psykolog i 2016 og har jobbet som psykolog ved BUP, PP-tjenesten, skole- og kommunehelsetjenesten.  

Hun har kompetanse innenfor arbeid med barn og unge voksne og har jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser, særlig depresjon- og angstproblematikk. Hun er god på å hjelpe mennesker som opplever traumer eller akutte kriser i livet.   

Hun liker å jobbe med å finne ens egne styrker og mestringsstrategier for en positiv endring gjennom å sette konkrete mål. Hun har en behagelig framtreden og er flink til å bygge relasjoner, skape tillit og motivere den enkelte for å nå sine mål. Sunbl er under spesialisering ved Institutt for aktiv psykoterapi i fagfeltet barne- og ungdomspsykologi.

Hun snakker flytende norsk, engelsk, urdu og punjabi. 

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Ellisiv Lindanger

Utdannet psykolog ved UiB 2018 og har etter utdanning jobbet på poliklinikk for voksne ved DPS. 

Også erfaring fra KoRus og tidligere Bergensklinikkene. 

Hun har tatt videreutdannelse innen mentaliseringsbasert terapi (MBT) som individual- og gruppeterapeut og har lang erfaring og interesse for mentaliseringsfeltet. Hun er opptatt av klienters indre motivasjon som drivkraft for endringsprosessen og mener at klientens egne målsettinger og ønsker i behandling har en sentral rolle. Hun er opptatt av å skreddersy terapeutiske metoder etter aktuell problemstilling, klientens mål og personlige preferanser. Noen har behov for emosjonsfokuserte tilnærminger, noen har behov for kognitiv tilnærming og andre behov for en kombinasjon. 

Mentalisering er grunnleggende for selvfølelse, selvforståelse, regulering av følelser og håndtering av relasjoner til andre mennesker, og er er viktig grunnlag for psykisk helse og vekst. 

Hun startet i 2021 instagramkontoen @normalpsykologi med fokus på helseinformasjon og råd for psykisk helse. 

Tilbyr samtaler på norsk og engelsk. 

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Maria Abrahamsen

Maria er vår nye kjendispsykolog kjent fra @psyktdeg på Instagram og TikTok.

Maria var ferdig utdannet psykolog i 2016. Hun har jobbet som psykolog ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus, og som kommunepsykolog i Farsund.

Hun har bred kompetanse og erfaring innenfor de ulike terapeutiske retningene, som emosjonsfokusert terapi, kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og psykodynamisk terapi. Hun kan hjelpe deg med å komme til kjernen i dine utfordringer, bearbeide vanskelige erfaringer og å utvikle gode mestringsstrategier ved hjelp av forskningsbaserte teknikker.

Maria har gitt ut en bestselgende bok, «Psykt Deg – hva er det egentlig som foregår på innsida?». Hun er en populær foredragsholder og har vunnet psykologforeningens formidlingspris for sitt arbeid på sosiale medier igjennom profilen @psyktdeg på Instagram. Hun er også aktiv på Tiktok og Facebook, og er en kjent profil i media. Hun har flere spennende prosjekter gående for å fremme psykisk helse blant ungdom og voksne.

Maria snakker flytende norsk og engelsk.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Coach

Trine Øfsti Bråten

Trine er sertifisert coach i Den Norske CoachForening DNCF. Hun har jobbet som coach siden hun var ferdig med utdannelsen i 2010, og har lang erfaring med barn, ungdom og voksne.
Trine har en helhetlig tilnærming og filosofi med sine kunder, der hun ser hele mennesket når hun går inn i en prosess for å hjelpe og bidra til best mulig resultater for den enkelte.
Hun har også lang og god erfaring med mindfulness, yoga, meditasjon og flere andre terapiformer. Dette gjør at hun kan ta i bruk en rekke verktøy, metoder og teknikker fra et betydelig repertoar for å hjelpe sine kunder.
Trine er opptatt av å bygge god selvfølelse hos dem som kommer til henne og ønsker med det at kunden skal sitte igjen med en solid verktøykasse for livsmestring, samt en plan for å ta den i bruk. Når selvfølelsen er på plass, er det rom for læring, mestring, gode relasjoner, glede, mening, trygghet og livskvalitet.

 
Trine driver en egen blogg, er grunder og utvikler egne kurs/foredrag med fokus på selvfølelse og livsmestring. Hun står bak den frivillige organisasjonen Go´nok og brenner for coaching som fag og bidrar til å sette standarden for dette i Norge.

Link til videorom

Bestill time

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier