Bedriftsavtale

Ønsker din bedrift skape trygghet for de ansatte og fremme jobbnærvær?

Ta kontakt med oss på bedrift@epsyk.no for tilbud.

Arbeid og deltakelse fremmer psykisk helse og mestring. Mens det for noen tiår siden var en alminnelig oppfatning at sykdom ikke var forenlig med arbeid, viser forskning at arbeid og aktivitet i mange tilfeller er helsefremmende. Likevel er det en økning i sykefravær og ulike former for trygdestønader for de vanligste psykiske lidelsene som angst og depresjon.

For mennesker over 55 år er sykefravær og uførhet en av de viktigste årsakene til tidligpensjonering og en vei ut av arbeidslivet, noe som igjen kan forsterke psykiske helseproblemer.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier