Categories
Psykolog

Lise Zimmer Brodahl

Lise er autorisert psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo, og har lang erfaring med de fleste psykiske lidelser, blant annet konflikthåndtering, kommunikasjon, selvfølelse, eksistensielle spørsmål, veivalg, sorg, for å nevne noe. Lise er engasjert, nysgjerrig og er god til å sette seg inn i de ulike problemstillingene. Hun er opptatt av å hele tiden ha et overordnet bilde og ha en helhetlig tilnærming, hvor pasienten sine tidligere belastninger og opplevelser tas i betraktning. Kropp og psyke utgjør en helhet og forstås utifra dette perspektivet. Lise er opptatt av at pasienten selv er delaktig og ser stor verdi i bruken av for eksempel selvhjelpsverktøy. På den måten blir pasienten mer aktiv i sin egen behandling. Lise har også erfaring fra Mediyoga / medisinsk yoga og har jobbet som sertifisert instruktør innen dette. 
Hun snakker flytende norsk og engelsk, samt fransk. 

Link til videorom

Bestill time

Categories
Lege

Peder Anker

Categories
Lege

Finn Strekerud

Categories
Lege

Henrik Lind

Categories
Lege

Christer T. Larsen

Categories
samtalepartner

Per Anders Nordengen

Per Anders Nordengen er prest, foredragsholder, forfatter og samtaleveileder. Han har vært ansatt i firmaet Psykologbistand i Oslo og i et konsulentfirma hvor han blant annet jobbet med store nedbemanninger, lederutvikling og omstillinger. Han har også vært personalsjef i reklamebyrået McCann.

Nordengen er utdannet teolog, og arbeidet som prest i mange år både i Norge og Sør-Afrika. Han var prest i en farget menighet i Sør-Afrika fra 1985 til 1987, under noen av de verste årene i apartheids moderne historie.
Tiden i Sør-Afrika og engasjementet mot apartheid har lært Nordengen noe om hva håp, visjoner, drømmer og engasjement kan føre til.

Mange år i kirke og næringsliv har gitt Per Anders Nordengen gode erfaringer for mennesker i ulike livssituasjoner. Han har vært mye brukt i radio og TV, har skrevet flere bøker, samt en rekke artikler i dagspresse og tidsskrifter.

Nordengen underholder og engasjerer, både på kick-off, næringslivsseminarer, konferanser, internmøter og andre arrangementer.
Nordengen bruker hverken Power Point eller manuskript, men gjør hvert enkelt seminar til en unik opplevelse med sin levende fortellerform. Presentasjonene inneholder både humor og alvor.

Bestill time

Link til videorom

Categories
Jordmor

Kaja Moen

Kaja har sin jordmorutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun har erfaring med mange forskjellige problemstillinger relatert til svangerskap, fødsel og barseltid ved Ullevål og Rikshospitalet.

Ved siden av jobb tar hun videreutdanningen «psykisk helse i graviditet og barseltid».

Kaja brenner for å skape trygghet hos kommende og nybakte foreldre.

Hun tar dine spørsmål og bekymringer på alvor, her kan du spørre om alt. Hun ønsker å gi og finne svar som er forståelig og fungerer i din hverdag så du føler deg trygg i din rolle.

Kaja snakker norsk og engelsk.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Coach

Magnus Renslo

Relevant arbeidserfaring:
Magnus er nylig utdannet fra Norges Idrettshøyskole innenfor treningslære, coaching og idrettspsykologi.
I tillegg har han utdannelse fra Universitetet i Agder innenfor Idrett. I utdanningsløpet har han tilegnet seg kunnskap innen de fleste idretter, men selv har han en forkjærlighet for basketball. Han har erfaring både som trener og spiller innenfor basketball, og er dermed godt rustet til å håndtere varierte og stressende situasjoner. Som spiller har han mye erfaring fra flere klubber og ulike ferdighetsnivåer. Dette vil kunne hjelpe han å forstå dine problemstillinger og tilpasse samtalene deretter. Noen eksempler på hvilke problemstillinger han kan hjelpe deg med er: Gruppedynamikk, motivasjon, beslutningstaking, stress, prestasjon under press, oppmerksomhet, spenningsregulering, målsetting m.m.  

Egenomtale og behandlingsmetoder: Jeg ønsker å hjelpe deg med å prestere bedre innen ditt felt. Dette gjøres ved å ha kartleggingssamtaler hvor jeg ønsker å skape en relasjon som vil kunne gi en god trygghet og åpenhet mellom oss. Dermed vil fremgangsmetoden variere og bli tilpasset dine behov. 

Språk: Magnus snakker flytende norsk og engelsk.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Shoaib Khan

Shoaib er utdannet psykolog ved NTNU i Trondheim og har erfaring fra både kommunehelsesektoren og spesialisthelsetjenesten, deriblant klinisk pasientarbeid, gruppebehandling og forebyggende arbeid, samt utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser. Shoaib har tidligere også studert tradisjonell kinesisk medisin og jobbet 17 år innen rusomsorgen. Den erfaringen tar han med seg som psykolog ved å tenke holistisk, hvor han også er opptatt av å ikke bare fokusere på det somatiske eller det psykiske, men de sosiale faktorene og konteksten folk lever i. Alle har en psykisk helse, og det er ofte en forklaring på hvorfor folk ender opp med psykiske vansker.

Shoaib har et åpent sinn, er en god lytter og ønsker og få frem styrken som folk har iboende. Hans mål er å tilby et rom der folk kan få utforske sine tanker og følelser og få til et sorteringsarbeid slik at det blir mindre kaotisk i hverdagen og i følelseslivet. Shoaib bruker faglig kunnskap på en folkelig og anvendelig måte slik at man kan komme frem til mer hensiktsmessige strategier for å løse sine problemer. 

Shoaib snakker flytende norsk, engelsk, urdu/punjabi.

Bestill time

Link til videorom

Categories
Psykolog

Hilde Sølna

Hilde er psykolog utdannet ved Universitetet i Tromsø. Hun har jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser både hos barn, unge og voksne. Hun er for tiden i spesialisering i klinisk voksenpsykologi, hvor hun kontinuerlig jobber med å øke sin kompetanse. 

Hun har en bachelorgrad i Helsepsykologi fra Universitetet i Oslo. Hilde er bl.a. opptatt av sammenhengen mellom vår fysiske-, psykiske- og seksuelle helse, samt på hvilke måter dette påvirker hvordan vi har det. Hun har særlig erfaring med stress- og smerterelaterte plager.

Hilde er engasjert i faget sitt og kan hjelpe med mange ulike problemstillinger. Tilnærmingsmetode og behandling skreddersys den enkeltes ønsker og behov. Hun er opptatt av at hjelpen skal være nyttig og logisk for mottaker. Hun tar imot alle tilbakemeldinger med takk, for å sikre at hver enkelt får mest mulig ut av sine samtaler.

Hilde snakker godt norsk og engelsk.  

Bestill time

Link til videorom