Categories
Psykolog

Adrian Simen Holm

Adrian er utdannet ved Universitetet i Oslo og ble uteksaminert i 2021. Han har erfaring med utredning og behandling av en rekke psykiske lidelser. Han har særlig kompetanse i psykodynamisk terapi, der målet er å gi pasienten bedre innsikt i mønstre og følelser som ligger til grunn for vedkommendes problemer. Han har også erfaring med andre metoder og vil alltid skreddersy behandlingen for den enkeltes behov. Adrian er opptatt av å skape et trygt behandlingsrom der pasienten føler seg tatt på alvor.


Adrian snakker norsk og engelsk.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Kognitiv terapeut

Marielle N Hansen

Marielle har jobbet som kognitiv samtaleterapeut siden 2016 – både med ungdom, men også voksne og par. Hun har jobbet mye med temaer relatert til traumer, stress, angst og depresjon. Videre har hun ulik erfaring med barn og unge; som blant annet støttegruppe for barn i utsatte familier og samtalegrupper for tenåringer. Hun har tatt studier bak seg innen psykologi som blant annet; sosial- og personlighetspsykologi, traume- tilknytning og samspill, og klinisk barne- og ungdomspsykologi, på Bjørknes høyskole. Hun er også utdannet psykotraumeterapeut på institutt for Traumeterapi i Oslo. Sammen med sin mann er hun også sertifisert kursholder i PREP – samlivskurs.
Marielle har alltid vært opptatt av å lære om menneskets psyke og mentale helse. Om hvordan psyke og kropp henger sammen, og hvilke tanker og følelser som påvirker hvordan vi behandler oss selv og andre. Hun ønsker å møte mennesket i sin helhet, se mennesket med hele sin historie og jobbe mot klientens mål. I samtalene fokuseres det på å se på de bakenforliggende årsakene til vanskelige tanker og følelser. Ved å komme nærmere dette kan roten oppdages og prosessen starte med å “ta seg selv på alvor” i stedet for å “ta seg sammen”. Hun ønsker å stå ved mennesker som vil utforske dette for å kunne forstå seg selv og sine utfordringer bedre. Marielle setter trygghet og tillit høyt i møte med sine klienter.
Hun snakker flytende norsk og engelsk

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Sunbl Younis

Sunbl var ferdig utdannet psykolog i 2016 og har jobbet som psykolog ved BUP, PP-tjenesten, skole- og kommunehelsetjenesten.  

Hun har kompetanse innenfor arbeid med barn og unge voksne og har jobbet med et bredt spekter av psykiske lidelser, særlig depresjon- og angstproblematikk. Hun er god på å hjelpe mennesker som opplever traumer eller akutte kriser i livet.   

Hun liker å jobbe med å finne ens egne styrker og mestringsstrategier for en positiv endring gjennom å sette konkrete mål. Hun har en behagelig framtreden og er flink til å bygge relasjoner, skape tillit og motivere den enkelte for å nå sine mål. Sunbl er under spesialisering ved Institutt for aktiv psykoterapi i fagfeltet barne- og ungdomspsykologi.

Hun snakker flytende norsk, engelsk, urdu og punjabi. 

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Ellisiv Lindanger

Utdannet psykolog ved UiB 2018 og har etter utdanning jobbet på poliklinikk for voksne ved DPS. 

Også erfaring fra KoRus og tidligere Bergensklinikkene. 

Hun har tatt videreutdannelse innen mentaliseringsbasert terapi (MBT) som individual- og gruppeterapeut og har lang erfaring og interesse for mentaliseringsfeltet. Hun er opptatt av klienters indre motivasjon som drivkraft for endringsprosessen og mener at klientens egne målsettinger og ønsker i behandling har en sentral rolle. Hun er opptatt av å skreddersy terapeutiske metoder etter aktuell problemstilling, klientens mål og personlige preferanser. Noen har behov for emosjonsfokuserte tilnærminger, noen har behov for kognitiv tilnærming og andre behov for en kombinasjon. 

Mentalisering er grunnleggende for selvfølelse, selvforståelse, regulering av følelser og håndtering av relasjoner til andre mennesker, og er er viktig grunnlag for psykisk helse og vekst. 

Hun startet i 2021 instagramkontoen @normalpsykologi med fokus på helseinformasjon og råd for psykisk helse. 

Tilbyr samtaler på norsk og engelsk. 

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Maria Østhassel

Maria er vår nye kjendispsykolog kjent fra @psyktdeg på Instagram og TikTok.

Maria var ferdig utdannet psykolog i 2016. Hun har jobbet som psykolog ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus, og som kommunepsykolog i Farsund.

Hun har bred kompetanse og erfaring innenfor de ulike terapeutiske retningene, som emosjonsfokusert terapi, kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og psykodynamisk terapi. Hun kan hjelpe deg med å komme til kjernen i dine utfordringer, bearbeide vanskelige erfaringer og å utvikle gode mestringsstrategier ved hjelp av forskningsbaserte teknikker.

Maria har gitt ut en bestselgende bok, «Psykt Deg – hva er det egentlig som foregår på innsida?». Hun er en populær foredragsholder og har vunnet psykologforeningens formidlingspris for sitt arbeid på sosiale medier igjennom profilen @psyktdeg på Instagram. Hun er også aktiv på Tiktok og Facebook, og er en kjent profil i media. Hun har flere spennende prosjekter gående for å fremme psykisk helse blant ungdom og voksne.

Maria snakker flytende norsk og engelsk.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Coach

Trine Øfsti Bråten

Trine er sertifisert coach i Den Norske CoachForening DNCF. Hun har jobbet som coach siden hun var ferdig med utdannelsen i 2010, og har lang erfaring med barn, ungdom og voksne.
Trine har en helhetlig tilnærming og filosofi med sine kunder, der hun ser hele mennesket når hun går inn i en prosess for å hjelpe og bidra til best mulig resultater for den enkelte.
Hun har også lang og god erfaring med mindfulness, yoga, meditasjon og flere andre terapiformer. Dette gjør at hun kan ta i bruk en rekke verktøy, metoder og teknikker fra et betydelig repertoar for å hjelpe sine kunder.
Trine er opptatt av å bygge god selvfølelse hos dem som kommer til henne og ønsker med det at kunden skal sitte igjen med en solid verktøykasse for livsmestring, samt en plan for å ta den i bruk. Når selvfølelsen er på plass, er det rom for læring, mestring, gode relasjoner, glede, mening, trygghet og livskvalitet.

 
Trine driver en egen blogg, er grunder og utvikler egne kurs/foredrag med fokus på selvfølelse og livsmestring. Hun står bak den frivillige organisasjonen Go´nok og brenner for coaching som fag og bidrar til å sette standarden for dette i Norge.

Link til videorom

Bestill time

Categories
Psykolog

Lise Zimmer Brodahl

Lise er autorisert psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo, og har lang erfaring med de fleste psykiske lidelser, blant annet konflikthåndtering, kommunikasjon, selvfølelse, eksistensielle spørsmål, veivalg, sorg, for å nevne noe. Lise er engasjert, nysgjerrig og er god til å sette seg inn i de ulike problemstillingene. Hun er opptatt av å hele tiden ha et overordnet bilde og ha en helhetlig tilnærming, hvor pasienten sine tidligere belastninger og opplevelser tas i betraktning. Kropp og psyke utgjør en helhet og forstås utifra dette perspektivet. Lise er opptatt av at pasienten selv er delaktig og ser stor verdi i bruken av for eksempel selvhjelpsverktøy. På den måten blir pasienten mer aktiv i sin egen behandling. Lise har også erfaring fra Mediyoga / medisinsk yoga og har jobbet som sertifisert instruktør innen dette. 
Hun snakker flytende norsk og engelsk, samt fransk. 

Link til videorom

Bestill time

Categories
Lege

Peder Anker

Categories
Lege

Finn Strekerud

Categories
Lege

Henrik Lind

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier