Adrian er utdannet ved Universitetet i Oslo og ble uteksaminert i 2021. Han har erfaring med utredning og behandling av en rekke psykiske lidelser. Han har særlig kompetanse i psykodynamisk terapi, der målet er å gi pasienten bedre innsikt i mønstre og følelser som ligger til grunn for vedkommendes problemer. Han har også erfaring med andre metoder og vil alltid skreddersy behandlingen for den enkeltes behov. Adrian er opptatt av å skape et trygt behandlingsrom der pasienten føler seg tatt på alvor.


Adrian snakker norsk og engelsk.

Link til videorom

Bestill time

Adrian Simen Holm

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier