Relevant arbeidserfaring: Julia er utdannet psykolog ved Syddansk Universitet i Danmark og ble uteksaminert i juni 2017. I tillegg har hun en bachelor grad i psykologi fra University of Roehampton i England. 

Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten med behandling, utredning og veiledning av barn, ungdom, voksne. I 2019 fullførte hun et kompetanseprogram ved regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) i regi av Oslo universitetssykehus. 

Eksempler på problemstillinger Julia kan hjelpe deg med kan være – angst, depresjon, kriser, generelle livsvansker, spiseforstyrrelser, identitet, relasjonelle vansker, pårørende eller støttesamtaler. 

Egenomtale og behandlingsmetoder: Jeg er opptatt av å se deg som enkeltmenneske, med fokus på respekt for dine behov. Min tilnærmingsmetode vil derfor ha fokus på å skape relasjon, trygghet og møte deg med åpenhet. Jeg anvender en eklektisk tilnærming som betyr at verktøy og metoder vil variere, og vil dermed være tilpasset deg. 

Språk: Flytende i norsk og engelsk. 

Link til videorom

Bestill time

Julia Normann

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.