Kristoffer er utdannet ved Universitetet i Tromsø, og ble uteksaminert juni 2019. Han har blant annet erfaring innenfor rusmedisin og fra Habiliteringstjenesten med utredning og behandling av utviklingsforstyrrelser. Kristoffer har også rukket å tilegne seg erfaring fra mange områder innen psykisk helse. Han benytter seg av kognitiv atferdsterapi og mentaliseringsbasert terapi.

Kristoffer snakker norsk og engelsk.

Bestill time

Link til videorom

Kristoffer Wilhelmsen

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.